CO NABÍZÍM & JAK PROBÍHÁ SETKÁNÍ

 

Prvním setkáním je úvodní sezení, které nabízí možnost vzájemného seznámení a zodpovězení otázek týkajících se průběhu psychologických konzultací. Můžeme tento čas společně využít k prozkoumání a vyjasnění toho, co hledáte a co od sezení, resp. ode mne, očekáváte. Vysvětlím vám a zároveň již okusíte, jak pracuji a co vám mohu nabídnout. V úvodním setkání rovněž dáme prostor tomu, abyste mi mohli vyprávět svůj příběh.

 

S čím se na mne můžete obrátit:

  • emoční nerovnováha, nečekané změny nálad, úzkosti, deprese
  • úmrtí v rodině, ztráta partnera a jiné náročné životní situace
  • potíže ve vztazích, konflikty v rodině, problémy s výchovou dětí
  • změna či ztráta zaměstnání, studijní či pracovní stres
  • ztráta zájmů, pocity izolace a osamocení, problémy s nízkým sebehodnocením
  • psychosomatické obtíže (spánkové potíže, bolesti hlavy, problémy s dechem, …)
  • aj.

 

Pokud se rozhodnete, že by vám mé doprovázení na vaší cestě mohlo pomoci a naše spolupráce vám bude příjemná, domluvíme se na dalším setkání.

Nabízím krátkodobou i dlouhodobou spolupráci, psychologické poradenství, pro dospívající a dospělé klienty. Optimální frekvence setkávání je 1x týdně, případně 1x za 14 dní. Méně častá frekvence je ve výjimečných případech možná, avšak pro efektivitu práce ji nedoporučuji.