ÚVOD

 

Věřím v jedinečnost a hodnotu každého člověka, v jeho neopakovatelnost a důležitost. Také věřím v to, že každý z nás zažívá svět rozdílně, svým specifickým způsobem, v němž se promítá minulost, kterou s sebou neseme, a modeluje naše budoucnost.

Nabízím podpůrné, důvěrné a nehodnotící prostředí, ve kterém můžete bezpečně a volně prozkoumávat své potíže, starosti, obavy i strachy. Prodiskutujeme cokoli, co budete vnímat jako důležité. Společně budeme pracovat na nacházení smyslu v tom, co prožíváte, a prozkoumávat cesty, jak se posunout dopředu. 

Bez ohledu na to, jaká situace vedla vaše první kroky ke mně, ať už prožívaná úzkost, deprese, truchlení nebo špatný pocit, vy jste expertem na to, co se vám děje a co potřebujete. Já jsem zde pro to, abych váš vlastní proces podpořila a doprovázela vás po cestě do té doby, než budete zase připraveni jít sami.

Nejdůležitějším faktorem je vztah mezi námi. Vnímám terapii jako spolupráci a dialogicky sdílenou cestu, putování.

PopUp Aholic

Aktuálně jsem na mateřské dovolené.

V případě nutnosti pouze skype konzultace po

předchozí domluvě.

 

Děkuji za pochopení.

                                   Adéla Plačková